От нуждата да отговаря на предизвикателствата на глобализацията и на желанието за установяване на нови пазари, през ноември 2005 се ражда фирма МГ Аноди Интернешънъл АД, придобивайки цялата организация, ресурси и опит на фирмата МГ Аноди ООД и вече бившата Де Стефани Луиджи.

Марката Де Стефани остава все пак във фирмата като гаранция на тридесетгодишен опит, професионалност, компетентност и познаване на пазара за производство на магнезиеви аноди.

МГ Аноди Интернешънъл АД се намира в гр.Севлиево, община Габрово, България. Във фирмата са заети над 60 работници, на площ от около 2.500m².

Производството е изцяло представено от аноди от магнезиева сплав за галванична защита на стоманени структури.
Годишно се произвеждат над 6.000.000 броя с различна големина, диаметър и тегло.

Производствената система предвижда отливането във форма на разтопената магнезиева сплав и едновременното вкарване на металната сърцевина, която излиза от единия край с няколко милиметра и така позволява последващо електрическо свързване със структурата, която трябва да бъде защитена. Понякога свързването се получава чрез резбовани метални накрайници, които позволяват бързо поставяне върху апаратурата, за която е предназначено.

От няколко години някои технологии промениха коренно сектора, първата със сигурност е употребата на тестер, инсталиран върху панела с контролноизмервателни уреди на бойлера, който след като е свързан с един изолиран анод, позволява проверка на състоянието на износеност с проста ръчна операция. Втората е употребата на иновационна система за катодна електрическа защита , която чрез синтез на електрониката и задълбочени изследвания върху поведението на електрохимичните потоци, позволява отлично антикорозионно действие.

Друг важен сектор на производство е този, свързан с галваничните единици за защита на подземни метални структури, тръбопроводи и резервоари.

Те са съставени от магнезиеви аноди с различно тегло, най-често срещаните са 4,5 8,5 и 17кг, потопени в субстанция с добра електролитна проводимост с цел осигуряване на чувствително покачване на подадения ток. Галваничните единици се доставят готови за инсталация.

Нашите продукти са сертифицирани от лабораторията на Университета на гр.Тренто, MPA гр.Дортмунд и строго спазваме Нормата EN 12438. МГ Интернешънъл АД притежава система за качество, получила сертификат UNI-EN-ISO 9001:2008

МГ Аноди Интернешънъл АД е идеалният партньор за техническа консултация, анализ, евентуална намеса с цел подобряване на съществуващи инсталции и снабдяване с пълно оборудване за индустриална, плавателна и офшорна катодна защита.

0
Парчета, произвеждани всяка година
0
Заводска площ
0 +
служители

ПРОДУКТИ

Магнезиеви катодни защити

Впечатлени токови катодни защити